Robot geleiding rail

Een glastuinbouw bedrijf heeft zijn groeiproces geautomatiseerd door de planten met grote plateaus door de kas naar verschillende plaatsen te transporteren. Dit transporteren gebeurt middels twee robots die beide door een 130 meter lange rail worden geleid.

De oorspronkelijke rail bestond uit aan elkaar gelaste secties welke uit elkaar scheurde door de enkele tonnen belasting en wisselende omstandigheden in de kas. Dit had tot gevolg dat er ongewenste storingen en ruwe overgangen ontstonden tussen secties.

Hobotec heeft in overleg met de klant een nieuwe oplossing ontworpen waarbij de geleiding over voldoende stijfheid beschikt terwijl deze vrij uit kan zetten in lengte richting middels lange vingers.
De onderdelen zijn vervolgens geproduceerd en geconserveerd en worden binnenkort tijdens onderhoud geïnstalleerd.