Advanced driving simulator

Hobotec heeft Bosch Rexroth ondersteund in het multidisciplinaire team van het “Advanced Driving Simulator” project. Het ontwikkelde systeem is grensverleggend op het gebied van specificaties en prestaties.

Tot de verantwoordelijkheid behoorde het gezamelijk met een gemotiveerd team van engineers ontwikkelen van de stalen sub constructie tussen de x-slede en de dome actuatoren. De 6 ton zware dynamische constructie is vanaf de concept fase tot aan de engineering, optimalisatie, realisatie en uiteindelijke integratie uitgewerkt.

In nauwe samenwerking met alle belanghebbende en andere disciplines is het kritische subsysteem binnen de uitdagende planning gerealiseerd.