Mechatronica Prototypes

Hobotec ondersteunt Sioux CCM met het realiseren en gebruiken van diverse prototypes en test opstellingen ter ontwikkeling van een high-tech systeem module. Specifieke opstellingen worden ontworpen en gerealiseerd voor diverse complexe metingen. Testonderdelen worden op micrometer schaal en ultra-clean gefabriceerd, om vervolgens in de clean room geassembleerd en getest te worden. Het doel hiervan is […]

Automatiseringslijn High Tech oem

Een high-tech OEM’er heeft een luchtkwaliteitsensor ontwikkeld welke PM2.5 deeltjes, beter bekend als fijnstof, kan detecteren. De sensor vindt zijn toepassing in de automotive en dient in hoge volumes geproduceerd te worden. Met het oog op meerdere vergelijkbare producten in de toekomst, diende er een flexibele en volledig automatische assemblagelijn ontwikkeld te worden. In de […]

Robot gripper

De bovenstaande gripper is een voorbeeld van een van de vele grippers die door Hobotec ontwikkeld is. Door slim gebruik te maken van standaard componenten, rapid prototyping en toeleveranciers is er snel en voor een aantrekkelijke prijs een proof of concept uitgewerkt. Op deze manier is de functionaliteit van een essentieel deel van het handling […]